Payday loans
spacer.png, 0 kB

Μενού Χρήστη


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Συνεργάτες


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Προφιλ
Όροι Χρήσης & Εξυπηρέτησης Εκτύπωση E-mail

Το Τεχνικό Γραφείο SKIAS engineering, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Ιωάννη Σκιά, που δημιούργησε και κατέχει τον δικτυακό τόπο www.skias-engineering.gr, προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι Όρους Χρήσης & Εξυπηρέτησης. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών ή σε ηλεκτρονική αγορά των προϊόντων/υπηρεσιών του skias-engineering.gr μόνο εφόσον αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης & Εξυπηρέτησης.

 • ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Τ.Γ. SKIAS engineering παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου skias-engineering.gr μια ενημερωμένη πληροφόρηση και υποστήριξη σχετικά με τις δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες του καθώς και την δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς των προϊόντων και υπηρεσιών του (e-commerce). Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο skias-engineering.gr υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης & Εξυπηρέτησης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του skias-engineering.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται "όπως είναι" και το Τ.Γ. SKIAS engineering αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στα προϊόντα και υπηρεσίες του skias-engineering.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στα προϊόντα και υπηρεσίες του skias-engineering.gr.

 • ΕΓΓΡΑΦΗ

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να προβεί σε ηλεκτρονική αγορά πρέπει να εγγραφεί στο skias-engineering.gr κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το skias-engineering.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση του ονόματος χρήσης (user name) και του προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης. Ο χρήστης συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το skias-engineering.gr στις σχετικές φόρμες εγγραφής και παραγγελίας και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Τα εγγεγραμμένα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το skias-engineering.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική αποσύνδεσή τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το skias-engineering.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον όρο αυτό. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του είναι δυνατή μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το skias-engineering.gr.

 • ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ

Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του skias-engineering.gr για:

 1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
 2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
 3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
 4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του skias-engineering.gr.
 5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
 6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
 7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
 8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
 9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του skias-engineering.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
 10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του skias-engineering.gr.
 11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

Σε περίπτωση που το skias-engineering.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο αντιβαίνει στους ανωτέρω όρους διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

 • ΒΛΑΒΗ / ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης/μέλος του skias-engineering.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το Τ.Γ. SKIAS engineering και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του skias-engineering.gr.

 • ΕΝΑΡΞΗ / ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το skias-engineering.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το skias-engineering.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων Όρων Χρήσης & Εξυπηρέτησης.

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του skias-engineering.gr, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Τ.Γ. SKIAS engineering και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το skias-engineering.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του skias-engineering.gr.

 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το skias-engineering.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του skias-engineering.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του skias-engineering.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το skias-engineering.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το skias-engineering.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το skias-engineering.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το skias-engineering.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το skias-engineering.gr.

 • 'ΔΕΣΜΟΙ' (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Το skias-engineering.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το skias-engineering.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)

Το skias-engineering.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών ή/και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Το Τ.Γ. SKIAS engineering είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, το skias-engineering.gr υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης. Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του skias-engineering.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP's) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

Ο χρήστης μπορεί να παραγγείλει προϊόντα μέσω ηλεκτρονικής αγοράς μέσω του web site skias-engineering.gr. Πριν είναι δυνατή η υποβολή μιας παραγγελίας, ο χρήστης πρέπει να εγγραφεί στο skias-engineering.gr και να δηλώσει μία διεύθυνση χρέωσης και αποστολής, καθιστώντας τον έτσι πελάτη. Αφού επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει, ο χρήστης/πελάτης καλείται να επιλέξει την μέθοδο πληρωμής και αποστολής της επιλογής του. Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας, η παραγγελία ολοκληρώνεται και ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αποστέλλεται στον χρήστη/πελάτη περιλαμβάνοντας την "Παραγγελία Αγοράς". Ο χρήστης/πελάτης μπορεί να ελέγξει ανά πάσα στιγμή την κατάσταση της παραγγελίας του κάνοντας σύνδεση με τον λογαριασμό του και πατώντας στο σύνδεσμο "Ο Λογαριασμός μου". Ο χρήστης/πελάτης μπορεί να ακυρώσει μια παραγγελία που δεν έχει αποσταλεί, επικοινωνώντας με το Τ.Γ. SKIAS engineering. Για οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία, ο χρήστης/πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το Τ.Γ. SKIAS engineering.

Ο χρήστης/πελάτης μπορεί να πληρώσει για την παραγγελία του μέσω τραπεζικής κατάθεσης, μέσω της υπηρεσίας PayPal ή με πιστωτική κάρτα. Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας στον ασφαλή εξυπηρετητή της Τράπεζας EUROBANK Α.Ε. με κρυπτογράφηση 128 bit - τη μέγιστη που διατίθεται σήμερα στην Ευρώπη - πιστοποιημένη από την VeriSign, Inc. Κατά την πρώτη φορά χρήσης της πιστωτικής κάρτας του χρήστη/πελάτη από το Τ.Γ. SKIAS engineering, μπορεί να του ζητηθεί να αποστείλει ένα αντίγραφο της ταυτότητας καθώς και της πιστωτικής κάρτας είτε με fax είτε με email. Η πρόσθετη αυτή διαδικασία έχει αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή χρήσης κλεμμένων πιστωτικών καρτών και την προστασία των πραγματικών ιδιοκτητών τους. Τα στοιχεία αυτά παραμένουν απολύτως εμπιστευτικά και δεν παραχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. Πριν την εισαγωγή οποιονδήποτε προσωπικών στοιχείων ή στοιχείων πιστωτικών καρτών, ο χρήστης/πελάτης θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η διεύθυνση (url) στην μπάρα διεύθυνσης του Web Browser που χρησιμοποιεί ξεκινάει με: "https" (όχι "http"). Επίσης, θα πρέπει σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του Web Browser να εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδαριάς που επιβεβαιώνει ότι ο χρήστης/πελάτης βρίσκεται σε ασφαλή σύνδεση. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης/πελάτης δεν θα πρέπει να συμπληρώσει κανένα από τα προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία πιστωτικής κάρτας και θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το Τ.Γ. SKIAS engineering για αναφέρει το πρόβλημα.

Οι τρόποι και τα κόστη αποστολής διαφέρουν ανάλογα με την χώρα αποστολής που έχει επιλεχθεί από τον χρήστη/πελάτη κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής παραγγελίας. Το Τ.Γ. SKIAS engineering συνεργάζεται με διάφορους ταχυμεταφορείς και υπηρεσίες ταχυδρομείου και τα παραγγελθέντα προϊόντα αποστέλλονται συνήθως την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Τα έξοδα αποστολής και οποιαδήποτε τέλη εκτελωνισμού που μπορεί να προκύψουν επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον χρήστη/πελάτη.

Ο χρήστης/πελάτης μπορεί να επιστρέψει ένα παραδοθέν προϊόν με δεδομένο ότι συντρέχουν όλες οι παρακάτω συνθήκες:

 1. Το προϊόν έχει αγορασθεί σε φυσική μορφή [CD] και όχι σε ηλεκτρονική μορφή [DOWNLOAD]
 2. Η ημερομηνία επιστροφής να μην ξεπερνάει τις 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας από τον χρήστη/πελάτη, και
 3. Η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην αρχική της (εργοστασιακή) κατάσταση.

Ο χρήστης/πελάτης που επιθυμεί να επιστρέψει ένα προϊον καλείται να:

 1. Συσκευάσει το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
 2. Εσωκλείσει μέσα στη συσκευασία ένα φωτοαντίγραφο της απόδειξης ή του τιμολογίου καθώς και ένα έγγραφο που θα αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να επιλυθεί η οικονομική εκκρεμότητα, εφόσον το προϊόν κριθεί κατάλληλο προς επιστροφή.
 3. Αποστείλει το δέμα, μέσω ενός πρακτορείου ταχυμεταφορών της προτίμησής σας, προς Τ.Γ. SKIAS engineering, Αγοραστάκη 30, 73134, Χανιά.

Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή ενός προϊόντος επιβαρύνουν τον χρήστη/πελάτη και στην περίπτωση που το επιστραφέν προϊόν δεν πληρεί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον χρήστη/πελάτη με χρέωση του ιδίου.

 • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης & Εξυπηρέτησης του skias-engineering.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Τ.Γ. SKIAS engineering και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του skias-engineering.gr και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB